Hà Tĩnh: Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Lên top