Hà Tĩnh: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: PDN
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: PDN
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Ảnh: PDN
Lên top