Hà Tĩnh: Tăng cường hơn 400 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Trước đó, ngày 7.6, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã điều động hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên từ Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở những nơi bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Trước đó, ngày 7.6, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã điều động hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên từ Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở những nơi bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Trước đó, ngày 7.6, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã điều động hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên từ Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở những nơi bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Lên top