Hà Tĩnh: Tăng cường chốt để tránh nguy cơ lây lan COVID-19 qua biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh lập chốt trong rừng.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh lập chốt trong rừng.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh lập chốt trong rừng.
Lên top