Hà Tĩnh: Tăng cường chiến sỹ lên biên giới để kiểm soát dịch COVID-19

50 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường lên biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người nhập cảnh nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
50 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường lên biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người nhập cảnh nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
50 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường lên biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người nhập cảnh nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top