Hà Tĩnh sơ tán hàng ngàn hộ dân phòng bão số 13

Ngoài chủ động sơ tán, chiều ngày 14 nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh còn dùng bao tải chứa cát để đè lên mái tôn phòng bão số 13 tốc mái nhà. Ảnh: TT.
Ngoài chủ động sơ tán, chiều ngày 14 nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh còn dùng bao tải chứa cát để đè lên mái tôn phòng bão số 13 tốc mái nhà. Ảnh: TT.
Ngoài chủ động sơ tán, chiều ngày 14 nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh còn dùng bao tải chứa cát để đè lên mái tôn phòng bão số 13 tốc mái nhà. Ảnh: TT.
Lên top