Hà Tĩnh sơ tán dân nhiều vùng vì ngập: Mưa trắng trời, nhiều nơi bị cô lập

Nước ngập khắp nơi trên TP. Hà Tĩnh. Ảnh: T.L
Nước ngập khắp nơi trên TP. Hà Tĩnh. Ảnh: T.L
Nước ngập khắp nơi trên TP. Hà Tĩnh. Ảnh: T.L
Lên top