Hà Tĩnh sẽ xả tràn 4 hồ chứa vào ngày mai để phòng mưa lớn

Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) năm 2020. Ảnh: TT.
Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) năm 2020. Ảnh: TT.
Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) năm 2020. Ảnh: TT.
Lên top