Hà Tĩnh ra văn bản khẩn rà soát người từ nước ngoài về

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người nước ngoài. Ảnh: TĐM
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người nước ngoài. Ảnh: TĐM
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người nước ngoài. Ảnh: TĐM
Lên top