Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập nặng do mưa lũ

Mưa lũ kéo dài đã khiến 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập lụt. Ảnh: LPL
Mưa lũ kéo dài đã khiến 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập lụt. Ảnh: LPL
Mưa lũ kéo dài đã khiến 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập lụt. Ảnh: LPL
Lên top