Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước, một người mất tích

Lên top