Hà Tĩnh: Ngân hàng “ngán” thu hồi, tàu vỏ thép lại... ra khơi

Tàu vỏ thép trị giá cả chục tỉ đồng nằm bờ vì “càng ra khơi càng thua lỗ”.
Tàu vỏ thép trị giá cả chục tỉ đồng nằm bờ vì “càng ra khơi càng thua lỗ”.
Tàu vỏ thép trị giá cả chục tỉ đồng nằm bờ vì “càng ra khơi càng thua lỗ”.
Lên top