Hà Tĩnh nâng cấp độ phòng dịch với người đến, về từ vùng dịch

Một chốt kiểm soát phòng dịch ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một chốt kiểm soát phòng dịch ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một chốt kiểm soát phòng dịch ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top