Hà Tĩnh: Mực nước trên hồ Kẻ Gỗ đã giảm mức xả tràn

Lên top