Hà Tĩnh: Mưa như trút nước, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm

Cầu tràn Phố Giang (Hương Sơn-Hà Tĩnh) bị nhấn chìm vào sáng 29.10. Ảnh: Minh Lý
Cầu tràn Phố Giang (Hương Sơn-Hà Tĩnh) bị nhấn chìm vào sáng 29.10. Ảnh: Minh Lý
Cầu tràn Phố Giang (Hương Sơn-Hà Tĩnh) bị nhấn chìm vào sáng 29.10. Ảnh: Minh Lý
Lên top