Hà Tĩnh: Mưa lũ làm 4 người chết

Sáng 20.10 nước đã rút dần nhưng vẫn còn ngập nặng ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Ảnh: AN.
Sáng 20.10 nước đã rút dần nhưng vẫn còn ngập nặng ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Ảnh: AN.
Sáng 20.10 nước đã rút dần nhưng vẫn còn ngập nặng ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Ảnh: AN.
Lên top