Hà Tĩnh: Mưa kèm lốc xoáy làm hơn 130 ngôi nhà bị tốc mái

Hơn 130 nhà dân ở xã Hương Xuân bị tốc mái. Ảnh: Hương Xuân
Hơn 130 nhà dân ở xã Hương Xuân bị tốc mái. Ảnh: Hương Xuân
Hơn 130 nhà dân ở xã Hương Xuân bị tốc mái. Ảnh: Hương Xuân
Lên top