Hà Tĩnh: Một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 22.6

Một chốt kiểm soát thời điểm thành phố Hà Tĩnh còn thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Một chốt kiểm soát thời điểm thành phố Hà Tĩnh còn thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Một chốt kiểm soát thời điểm thành phố Hà Tĩnh còn thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top