Hà Tĩnh: Một buổi chiều, 3 em nhỏ chết đuối

Tắm sông, hồ tiềm ẩn nguy cơ chết đuối với trẻ em. (Ảnh minh họa). Ảnh: Trần Tuấn.
Tắm sông, hồ tiềm ẩn nguy cơ chết đuối với trẻ em. (Ảnh minh họa). Ảnh: Trần Tuấn.
Tắm sông, hồ tiềm ẩn nguy cơ chết đuối với trẻ em. (Ảnh minh họa). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top