Hà Tĩnh mở lại vận tải hành khách đi Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

Từ ngày mai, 13.10, vận tải hành khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và ngược lại sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ ngày mai, 13.10, vận tải hành khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và ngược lại sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Từ ngày mai, 13.10, vận tải hành khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và ngược lại sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top