Hà Tĩnh lệnh sơ tán gấp gần 50.000 người tránh siêu bão

Tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng cửa Sót sáng 14.9.
Tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng cửa Sót sáng 14.9.