Hà Tĩnh lên phương án đảm bảo phòng dịch COVID-19 trong bầu cử

Đại tá Lê Khắc Thuyết (áo trắng) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Hương Khê. Ảnh: Hùng Cường.
Đại tá Lê Khắc Thuyết (áo trắng) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Hương Khê. Ảnh: Hùng Cường.
Đại tá Lê Khắc Thuyết (áo trắng) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Hương Khê. Ảnh: Hùng Cường.
Lên top