Hà Tĩnh: Lập đoàn nhắc nhở, xử lý người không đeo khẩu trang

Thành viên đoàn của Sở Y tế Hà Tĩnh đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 vào sáng 2.5. Ảnh: Nhật Thắng
Thành viên đoàn của Sở Y tế Hà Tĩnh đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 vào sáng 2.5. Ảnh: Nhật Thắng
Thành viên đoàn của Sở Y tế Hà Tĩnh đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 vào sáng 2.5. Ảnh: Nhật Thắng
Lên top