Hà Tĩnh lập 3 đội cơ động để ngăn dịch virus Corona

Đội cơ động phòng chống dịch virus corona ở Hà Tĩnh
Đội cơ động phòng chống dịch virus corona ở Hà Tĩnh
Đội cơ động phòng chống dịch virus corona ở Hà Tĩnh
Lên top