Hà Tĩnh: Lãng phí những công trình chục tỉ tại các khu tái định cư

Công trình trụ sở xã Kỳ Lợi ở khu TĐC thuộc phường Kỳ Trinh bỏ hoang nhiều năm nay đang ngày càng xuống cấp. Ảnh: TT
Công trình trụ sở xã Kỳ Lợi ở khu TĐC thuộc phường Kỳ Trinh bỏ hoang nhiều năm nay đang ngày càng xuống cấp. Ảnh: TT
Công trình trụ sở xã Kỳ Lợi ở khu TĐC thuộc phường Kỳ Trinh bỏ hoang nhiều năm nay đang ngày càng xuống cấp. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM