Hà Tĩnh: Kỷ niệm 50 năm làng "xe chưa qua nhà không tiếc"

Toàn cảnh làng chiến tích k130 hiện nay
Toàn cảnh làng chiến tích k130 hiện nay