Hà Tĩnh: Kịp thời cứu sống nữ sinh nhảy cầu

Nữ sinh nhảy cầu được người đi đường kịp thời bơi ra cứu. Ảnh: TH
Nữ sinh nhảy cầu được người đi đường kịp thời bơi ra cứu. Ảnh: TH
Nữ sinh nhảy cầu được người đi đường kịp thời bơi ra cứu. Ảnh: TH
Lên top