Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm hành lễ đông người

UBND tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm việc hành lễ tập trung đông người của một số giáo xứ trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTT
UBND tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm việc hành lễ tập trung đông người của một số giáo xứ trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTT
UBND tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm việc hành lễ tập trung đông người của một số giáo xứ trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTT
Lên top