Hà Tĩnh: Kỉ luật nguyên Phó Chủ tịch huyện và Phó ban Tổ chức Nghi Xuân

Ảnh minh họa vi phạm trong quản lý đất ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh minh họa vi phạm trong quản lý đất ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh minh họa vi phạm trong quản lý đất ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top