Hà Tĩnh: Kho sơn cháy dữ dội trong đêm mưa gió

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa kho sơn bị cháy trong đêm. Ảnh: TT.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa kho sơn bị cháy trong đêm. Ảnh: TT.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa kho sơn bị cháy trong đêm. Ảnh: TT.
Lên top