Hà Tĩnh: Kết thúc cách ly thị trấn Cẩm Xuyên hơn 15.000 dân

Tặng nhu yếu phẩm cho Chốt kiểm soát phòng dịch COID-19 ở thị trấn Cẩm Xuyên thời điểm còn thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Tặng nhu yếu phẩm cho Chốt kiểm soát phòng dịch COID-19 ở thị trấn Cẩm Xuyên thời điểm còn thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Tặng nhu yếu phẩm cho Chốt kiểm soát phòng dịch COID-19 ở thị trấn Cẩm Xuyên thời điểm còn thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top