Hà Tĩnh: Huyện Cẩm Xuyên thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử

Ông Quang xót xa khi trang trại lợn bị ngập trôi 54 con, chỉ còn sót lại 12 con trên sàn ván mà ông đã kê cao lên để chống ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Quang xót xa khi trang trại lợn bị ngập trôi 54 con, chỉ còn sót lại 12 con trên sàn ván mà ông đã kê cao lên để chống ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Quang xót xa khi trang trại lợn bị ngập trôi 54 con, chỉ còn sót lại 12 con trên sàn ván mà ông đã kê cao lên để chống ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top