Hà Tĩnh: Hủy nổ 2 quả bom sót lại sau chiến tranh

Lực lượng công binh di chuyển quả bom để đưa đi hủy nổ. Ảnh: TT.
Lực lượng công binh di chuyển quả bom để đưa đi hủy nổ. Ảnh: TT.
Lực lượng công binh di chuyển quả bom để đưa đi hủy nổ. Ảnh: TT.
Lên top