Hà Tĩnh họp trực tuyến toàn tỉnh để phòng chống bão

Ngày 9.9, nông dân Hà Tĩnh khẩn trương gặt lúa chạy bão với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: Trần Tuấn
Ngày 9.9, nông dân Hà Tĩnh khẩn trương gặt lúa chạy bão với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: Trần Tuấn
Ngày 9.9, nông dân Hà Tĩnh khẩn trương gặt lúa chạy bão với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ảnh: Trần Tuấn
Lên top