Hà Tĩnh: Hơn 80 tấn cá nuôi trên sông đồng loạt chết trắng

Người nuôi chua xót khi cá chết trắng lồng. Ảnh: TT
Người nuôi chua xót khi cá chết trắng lồng. Ảnh: TT
Người nuôi chua xót khi cá chết trắng lồng. Ảnh: TT
Lên top