Hà Tĩnh: Hơn 4.000 người trở về từ Đà Nẵng tự cách ly tại nhà

Hà Tĩnh kiểm tra y tế để cách ly sinh viên Lào nhập cảnh trở lại tỉnh này học tập. Ảnh: TT.
Hà Tĩnh kiểm tra y tế để cách ly sinh viên Lào nhập cảnh trở lại tỉnh này học tập. Ảnh: TT.
Hà Tĩnh kiểm tra y tế để cách ly sinh viên Lào nhập cảnh trở lại tỉnh này học tập. Ảnh: TT.
Lên top