Hà Tĩnh: Hơn 300 trường hợp F1 và F2 có kết quả âm tính lần 1

Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu các F1, F2 của 2 ca bệnh ở huyện Thạch Hà để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu các F1, F2 của 2 ca bệnh ở huyện Thạch Hà để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu các F1, F2 của 2 ca bệnh ở huyện Thạch Hà để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top