Hà Tĩnh: Hơn 2.000 con trâu, bò, 13.000 con lợn chết vì dịch bệnh

Lên top