Hà Tĩnh: Hơn 1.400 người từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà

Hình ảnh sinh viên Lào nhập cảnh vào Hà Tĩnh trong vài ngày qua phải làm thủ tục kiểm tra y tế để cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Hình ảnh sinh viên Lào nhập cảnh vào Hà Tĩnh trong vài ngày qua phải làm thủ tục kiểm tra y tế để cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Hình ảnh sinh viên Lào nhập cảnh vào Hà Tĩnh trong vài ngày qua phải làm thủ tục kiểm tra y tế để cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top