Hà Tĩnh: Hơn 110.000 hộ dân đang mất điện vì lũ lụt

Hình ảnh công nhân Điện lực Hà Tĩnh trong một lần khắc phục sự cố mất điện trong một đợt lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân Điện lực Hà Tĩnh trong một lần khắc phục sự cố mất điện trong một đợt lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân Điện lực Hà Tĩnh trong một lần khắc phục sự cố mất điện trong một đợt lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top