Hà Tĩnh: Hơn 1.000 người hoàn thành cách ly được về nhà

Sáng 12.4, tại Khu cách ly cổng B có 368 công dân hoàn thành cách ly, đã được trở về gia đình. Trong ảnh, công dân tặng hoa cho lực lượng chức năng để chia tay sau thời gian cách ly ở cổng B.
Sáng 12.4, tại Khu cách ly cổng B có 368 công dân hoàn thành cách ly, đã được trở về gia đình. Trong ảnh, công dân tặng hoa cho lực lượng chức năng để chia tay sau thời gian cách ly ở cổng B.
Sáng 12.4, tại Khu cách ly cổng B có 368 công dân hoàn thành cách ly, đã được trở về gia đình. Trong ảnh, công dân tặng hoa cho lực lượng chức năng để chia tay sau thời gian cách ly ở cổng B.
Lên top