Hà Tĩnh: Giáo viên trường làng sáng chế "máy bắn bóng chuyền”

Hai tác giả cùng sáng chế ra công trình
Hai tác giả cùng sáng chế ra công trình