Hà Tĩnh: Gần 1000 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Một trong số gần 1000 con trâu, bò ở Hà Tĩnh mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: TT.
Một trong số gần 1000 con trâu, bò ở Hà Tĩnh mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: TT.
Một trong số gần 1000 con trâu, bò ở Hà Tĩnh mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: TT.
Lên top