Hà Tĩnh được doanh nghiệp tài trợ 2 xe cứu thương

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên nhận xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Ảnh: Thanh Loan.
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên nhận xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Ảnh: Thanh Loan.
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên nhận xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Ảnh: Thanh Loan.
Lên top