Hà Tĩnh dừng tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa

Tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top