Hà Tĩnh dừng một số hoạt động để phòng dịch COVID-19

Hình ảnh chốt phòng dịch thời điểm thành phố Hà Tĩnh thực hiện cách ly y tế. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh chốt phòng dịch thời điểm thành phố Hà Tĩnh thực hiện cách ly y tế. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh chốt phòng dịch thời điểm thành phố Hà Tĩnh thực hiện cách ly y tế. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top