Hà Tĩnh dừng hoạt động karaoke, xông hơi, massage

Hà Tĩnh dừng dịch vụ karaoke từ 12h trưa nay, 14.11. Ảnh: TT.
Hà Tĩnh dừng dịch vụ karaoke từ 12h trưa nay, 14.11. Ảnh: TT.
Hà Tĩnh dừng dịch vụ karaoke từ 12h trưa nay, 14.11. Ảnh: TT.
Lên top