Hà Tĩnh: Dông lốc làm tốc mái hàng chục ngôi nhà

Nhà dân ở xã Hương Bình bị tốc mái. Ảnh: PN.
Nhà dân ở xã Hương Bình bị tốc mái. Ảnh: PN.
Nhà dân ở xã Hương Bình bị tốc mái. Ảnh: PN.
Lên top