Hà Tĩnh: Dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch COVID-19 ở xã Tượng Sơn

Lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt phong tỏa phòng dịch COVID-19 ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tối 15.5. Ảnh: Thúy Quỳnh
Lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt phong tỏa phòng dịch COVID-19 ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tối 15.5. Ảnh: Thúy Quỳnh
Lực lượng chức năng dỡ bỏ chốt phong tỏa phòng dịch COVID-19 ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tối 15.5. Ảnh: Thúy Quỳnh
Lên top