Hà Tĩnh: “Dịch chồng dịch” gây khó khăn cho chăn nuôi

Dịch bệnh bùng phát gây khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch bệnh bùng phát gây khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Dịch bệnh bùng phát gây khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top